Pastāsti draugiem:

Tīmekļa vietnes miljons.skaties.lv lietošanas noteikumi

Vispārīgi noteikumi

1. Miljons.com ir tīmekļa vietnes miljons.skaties.lv uzturētājs un veidotājs, kā arī domēna vārda miljons.skaties.lv lietotājs.
2. Tīmekļa vietnes lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura apmeklē miljons.skaties.lv, izmanto miljons.skaties.lv sniegtos pakalpojumus, kā arī iesūta jebkādu savu saturu izvietošanai miljons.skaties.lv mājaslapā.
3. Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši visiem lietotājiem. Ja lietotājs apmeklē šo tīmekļa vietni, tiek pieņemts, ka viņš šiem noteikumiem ir piekritis.
4. Miljons.com redakcija var jebkurā laikā mainīt šos noteikumus, un izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās ir publiskotas miljons.skaties.lv tīmekļa vietnē.
5. Miljons.com un SIA “TV 3 Latvia” nav atbildīgi par tehniska rakstura traucējumiem miljons.skaties.lv darbībā vai jebkādām materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. SIA „TV 3 Latvia” un Miljons.com neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas lietotājam varētu rasties saistībā ar tīmekļa vietnes miljons.skaties.lv lietošanu.
6. Miljons.com ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju tīmekļa vietnei, kā arī dzēst vai izņemt jebkuru informāciju.
7. Miljons.com ir tiesības izvērtēt vietnē miljons.skaties.lv iesūtīto informāciju pirms tās publicēšanas un nepieļaut iesūtītās informācijas publicēšanu, ja pastāv aizdomas, ka tā pārkāpj trešo personu autortiesības, tai ir pornogrāfisks, naidu kurinošs vai personas cieņu aizskarošs raksturs vai pastāv aizdomas, ka šādas informācijas publicēšana var aizskart trešo personu ar likumu aizsargātās tiesības. Miljons.com patur tiesības nepubliskot lietotāja iesūtīto materiālu, nepaskaidrojot iemeslus.

Autortiesības

1. Šajā tīmekļa vietnē ievietotie foto, attēli, audio, videomateriāli (turpmāk – Saturs) u.tml. ir uzskatāmi par Miljons.com īpašumu. Miljons.com ir tiesīgs izmantot un nodot Saturu sadarbības partnerim SIA „TV 3 Latvia”, kas ietver Satura turpmāku izmantošanu skaties.lv un citos MTG grupas medijos.
2. Lietotājiem jebkāda materiālu tālāka pilnīga vai daļēja izmantošana ir atļauta tikai fizisku personu personīgiem nolūkiem. Satura izmantošana komercdarbības nolūkā ir atļauta tikai ar SIA “TV3 Latvia” iepriekšēju rakstisku atļauju. Lai pieprasītu šādu atļauju, lūdzu, rakstiet uz elektroniskā pasta adresi redakcija@skaties.lv
3. Izmantojot miljons.skaties.lv ievietoto materiālu fragmentus Autortiesību likumā atļautajos gadījumos jānorāda pilna atsauce uz tīmekļa vietni Miljons.com
4. Atbildīgais par šajā interneta vietnē miljons.skaties.lv izvietoto Saturu ir Miljons.com. Jebkādu pretenziju gadījumā par vietnē izvietoto saturu lūdzam vērsties, rakstot uz e-pasta adresi: tellme@miljons.com

Komentēšanas noteikumi

1. Miljons.com redakcija neatbild par materiāliem pievienoto lietotāju komentāru saturu. Lietotājs, kurš komentē miljons.skaties.lv rakstus atbild par komentāru saturu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2. Miljons.com ir tiesības pārtraukt iespēju komentēt, dzēst komentārus un ziņot tiesību aizsardzības iestādēm par komentāriem, kas pārkāpj šos noteikumus un piemērojamos tiesību aktus.
3. Pievienojot miljons.skaties.lv ievietotajiem materiāliem savu komentāru, Jūs bez atlīdzības un neatsaucami nododat Miljons.com visas autora mantiskās tiesības uz šīs informācijas izmantošanu, publicēšanu, izplatīšanu. Miljons.com ir tiesīgs nodot šo informāciju sadarbības partnerim SIA „TV 3 Latvia”, kas ietver informācija turpmāku izmantošanu skaties.lv un citos MTG grupas medijos.
4. Pievienojot komentārus, Jums jāievēro šādas vadlīnijas:

– Nelietot rupjības un necenzētu leksiku;
– Izteikties pieklājīgi un ievērojot vispārpieņemtas morāles normas;
– Neveicināt diskrimināciju uz jebkāda pamata, neaicināt uz etnisko vai rasu naidu, neaizskart citu personu godu un cieņu, neievietot draudošu, apmelojošu, pornogrāfisku, zaimojošu informāciju, neatklāt citu personu sensitīvus datus vai identitāti;
– Neveikt politisko aģitāciju un nepublicēt komerciāla rakstura informāciju;
– Neievietot datus, kas var saturēt datorvīrusus vai veicināt tehniskas problēmas.

Pievieno savu iemeslu, kādēļ Latvija ir labākā valsts pasaulē!

  • Ievelc fotoattēlus vai video failu šeit